CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo

Kurta Shorka br. 14
71000 Sarajevo
Tel:
+ 387 (0)33 770 804
+ 387 (0)33 770 890
+ 387 (0)33 770 891
+ 387 (0)33 770 893
Fax:
+ 387 (0)33 770 892
www.centrotrade.ba
Email: info@centrotrade.ba

Nalazimo se na lokalitetu STUP u Sarajevu, u poslovnom krugu kompanije CENTROTRANS EUROLINES BiH.

CENTROTRADE d.o.o. Sarajevo

Kurta Shorka br. 14
71000 Sarajevo

Tel:

  • Direktor preduzeća, Nevzeta Kosović dipl.ecc + 387 (0)33 770 804; + 387 (0)33 770 890
  • Komercijalna služba: + 387 33 770 891; + 387 33 770 893
  • Finansije i računovodstvo: +387 33 770 895
  • Sekretarica: + 387 33 770 804


Fax:
+ 387 (0)33 770 892

URL: www.centrotrade.ba
Email: info@centrotrade.ba